Statut ZZOZ w Cieszynie

Wersje archiwalne strony:
  • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 26.03.2021, 13:52
    powód zmiany: Dodano: "Uchwała nr XXX/256/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie"
  • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 21.03.2021, 20:43
    powód zmiany: Dodano uchwały.

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian