Monitoring wizyjny w Szpitalu

Zespół ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie stosuje monitoring wizyjny w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeÅ„stwa na terenie Szpitala (ul. Bielska 4, 43 – 400 Cieszyn). 

  1. System monitoringu służy dbaniu o porządek prawny i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.
  2. System nagrywa obraz bez dźwięku w czasie rzeczywistym, monitoring prowadzony jest całodobowo.
  3. System monitoringu wizyjnego rejestruje tylko wizerunek osób fizycznych i nie stosuje dodatkowej zaawansowanej analizy danych. Nie istnieje przepływ danych pomiędzy systemem monitoringu wizyjnego, a innymi systemami służącymi do przetwarzania danych osobowych.
  4. Nagrania w zależnoÅ›ci od pojemnoÅ›ci dysków poszczególnych rejestratorów przechowywane sÄ… przez okres od 7 do 30 dni, a nastÄ™pnie kolejne nagrania nadpisywane sÄ… na poprzednie. 
  5. WejÅ›cia do budynków oraz pomieszczenia objÄ™te monitoringiem sÄ… oznakowane tablicami z napisem „Informacja dotyczÄ…ca monitoringu wizyjnego”.

Opublikował: Zbigniew Wise?‚ka
Publikacja dnia: 08.06.2022, 12:45
Dokument oglądany razy: 366
Podpisał: Zbigniew WiseÅ‚ka
Dokument z dnia: 08.06.2022