Monitoring wizyjny w Szpitalu

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie stosuje monitoring wizyjny w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala (ul. Bielska 4, 43 – 400 Cieszyn). 

  1. System monitoringu służy dbaniu o porządek prawny i bezpieczeństwo osób przebywających na terenie objętym monitoringiem.
  2. System nagrywa obraz bez dźwięku w czasie rzeczywistym, monitoring prowadzony jest całodobowo.
  3. System monitoringu wizyjnego rejestruje tylko wizerunek osób fizycznych i nie stosuje dodatkowej zaawansowanej analizy danych. Nie istnieje przepływ danych pomiędzy systemem monitoringu wizyjnego, a innymi systemami służącymi do przetwarzania danych osobowych.
  4. Nagrania w zależności od pojemności dysków poszczególnych rejestratorów przechowywane są przez okres od 7 do 30 dni, a następnie kolejne nagrania nadpisywane są na poprzednie. 
  5. Wejścia do budynków oraz pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z napisem "Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego".

Opublikował: Zbigniew Wisełka
Publikacja dnia: 08.06.2022, 12:45
Dokument oglądany razy: 550
Podpisał: Zbigniew Wisełka
Dokument z dnia: 08.06.2022