Statut ZZOZ w Cieszynie

Wersje archiwalne strony:
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 28.06.2021, 13:35
  powód zmiany: Dodano uchwałę nr XXXIX/318/22
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 26.03.2021, 13:52
  powód zmiany: Dodano: "Uchwa?a nr XXX/256/21 w sprawie og?oszenia tekstu jednolitego uchwa?y Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszy?skiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespo?owi Zak?adw Opieki Zdrowotnej w Cieszynie"
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 21.03.2021, 20:43
  powód zmiany: Dodano uchwa?y.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.06.2022, 12:39
  powód zmiany: poprawiono wypunktowanie
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.04.2022, 13:17
  powód zmiany: Dodano uchwałę nr XLI/334/22 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.04.2022, 13:15
  powód zmiany: Poprawa tekstu dotyczącego uchwały XXXIX/318/22
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.04.2022, 13:13
  powód zmiany: Dodano uchwałę nr XXXIX/318/22

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian