Statut ZZOZ w Cieszynie

Wersje archiwalne strony:
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 28.06.2021, 13:35
  powód zmiany: Dodano uchwaÅ‚Ä™ nr XXXIX/318/22
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 26.03.2021, 13:52
  powód zmiany: Dodano: "Uchwała nr XXX/256/21 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVIII/137/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie"
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 21.03.2021, 20:43
  powód zmiany: Dodano uchwały.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.06.2022, 12:41
  powód zmiany: Dodano uchwaÅ‚Ä™ nr XLV/364/22 w sprawie zmiany Statutu ZespoÅ‚u ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.06.2022, 12:39
  powód zmiany: poprawiono wypunktowanie
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.04.2022, 13:17
  powód zmiany: Dodano uchwaÅ‚Ä™ nr XLI/334/22 w sprawie zmiany Statutu ZespoÅ‚u ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.04.2022, 13:15
  powód zmiany: Poprawa tekstu dotyczÄ…cego uchwaÅ‚y XXXIX/318/22
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 20.04.2022, 13:13
  powód zmiany: Dodano uchwaÅ‚Ä™ nr XXXIX/318/22
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 17.11.2022, 09:26
  powód zmiany: Dodano uchwaÅ‚Ä™ nr LI/408/23 w sprawie zmiany Statutu ZespoÅ‚u ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
 • Statut ZZOZ w Cieszynie wersja z dnia 15.05.2023, 10:34
  powód zmiany: Dodano uchwaÅ‚Ä™ nr LI/408/23 w sprawie zmiany Statutu ZespoÅ‚u ZakÅ‚adów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.

Wersje archiwalne załączników do strony: Nie było zmian